Utleige av Gamme, Bålhus eller lokal inne

Vil du feire barnebursdag i Bålhuset, arrangere konfirmasjon i Hjortefaret, årsmøte på Loftet, eller kanskje surpriseparty for ein ven i Gamma? Ta kontakt, og det lar seg ordne!

Det er mogeleg å få leige Gamma vår, loftet i Gamlevegen/Hjortefaret eller Bålhuset i Steiavegen .

Vil du feire barnebursdag i Bålhuset, arrangere konfirmasjon i Hjortefaret, eller ha årsmøte på Loftet?

Eller kanskje surpriseparty for ein venn i Gamma?

Ta kontakt, og det lar seg ordne..!

Ring Steiavegen; 57716300 eller Gamlevegen; 57716139
 
Sjå under den einskilde for meir info!

 

Steiavegen,

her kan du leige Hjortefaret eller bålhuset, med eller uten kjøkken

 Gamlevegen

Her kan du leige Loftet, med eller utan kjøkken

 

  Møter......  ........... Selskap og inntektsbrg. akt             
  1 døgn 2 døgn 1 døgn 2 døgn
Hjortefaret m kj 500,- 800,- 500,- 900,-
Hjortefaret u. kj 300,- 500,- 350,- 600,-
         
Bålhus m. kj 300,- 600,- 350,- 700,-
Bålhus u. kj 200,- 400,- 250,- 500,-
         
Loftet Gamlevegen m kj. 500,- 800,- 500,- 900,-
Loftet Gamlevegen u. kj. 300,- 500,- 350,- 600,-

 

Jordgamme

Vi har ei flott jordgamme som vi ofte nyttar !
Her kosar vi oss ved bålet, eller vi leikar ved elva eller i skogen.

Til leige:
Dersom nokon vil kan de få leige den av oss.
Prisen er rimleg, 100 kr. og ein sekk med ved.
(De må og halde dykk sjølve med ved)