Eigarstyre, samarbeidsutval og foreldreutval.

I år hadde vi felles foreldremøte for Steia og Gamlevegen for første gang, torsdag 21.09.17 Nytt etter sist årsmøte er at vi skal ha berre ein felles foreldrerepresentantar i Eigarstyret, der vart Ida Brask Steinseth vald inn. I samarbeidsutvalet er Håvard Senneset vald frå Steia og Sondre Fossen frå Gamlevegen. I foreldreutvalet sit ein foreldrerepresentant frå kvar avdeling.

Eigarstyret:

Ole Hermann Engen           Leiar vald for Sande Kvinne og familielag
Henrik Ejnar Brendsdal vald for Sande Kvinne og Familielag
Solfrid Bell    Frå styret i Sande Kvinne og familielag
Ida Brask Steiseth Foreldrerepresentant  
Monica Brendehaug Representant for dei tilsette 
Karin Sissel Kolås Selstad Observatør og Vara-representant for dei tilsette 

 Styrar førebur sakene, har møterett og uttalerett, her møter både Eldrid Skudal og Gro Bruland

 

Vara:

Heidi Ripe er vara for Ida Brask Steinseth
Vara for Sande kvinne og familielag Birthe Nistad og Malene Solheimsnes Døskeland
 

 

Samarbeidsutvalet:

Sondre Fossen Foreldrerepresentant
Håvard Senneset Foreldrerepresentant
Stine Lutentun Sande Kvinne og Familieforbund
Nina Marie Milde Personalet, Steia
Sissel Haarstad Personalet, Gamlevegen
Kjell Åge Birkeland Kommunen

Styrar er sekretær. Gro Bruland og Eldrid Skudal møter.

Vara:
Mari Nordeide Vedvik er vara for Sondre Fossen
Hugo H. Verken er vara for Håvard Senneset
For personalet er Marion B. Kleppe vara.
For Sande kvinne og familieforbund er Camilla Grepstad vara.
For kommunen er Kenneth Gjerde vara.

                                             

Foreldreutvalet: 

Malene Alværen Hunden
Mari Nordeide Vedvik Katten
Sondre Fossen Haren
Amal Rahal Ekornet
Hugo H. Verken Måren
 Håvard Senneset  Reven