Eigarstyre, samarbeidsutval og foreldreutval.

I år hadde vi felles foreldremøte for Steia og Gamlevegen for tredje gang, tysdag 24.09.19. I Eigarstyret vart Marita Ness nyvald foreldrerepresentant og Mari Nordeide Vedvik vald som vara for ho. I Samarbeidsutvalet er Linn Cecilie Dingsøyr vald frå Steia og Kent Roger Aarberg frå Gamlevegen. I foreldreutvalet sit ein foreldrerepresentant frå kvar avdeling.

Eigarstyret:

Henrik Ejnar Brendsdal   Leiar vald for Sande Kvinne og familielag
Sondre Alværen Fossen vald for Sande Kvinne og Familielag
Siv Seljesæter Frå styret i Sande Kvinne og familielag
Marita Ness Foreldrerepresentant  
Maria Sofie Åsnes Representant for dei tilsette 
Stine Marie Rinde Observatør og Vara-representant for dei tilsette 

 Styrar førebur sakene, har møterett og uttalerett, her møter både Eldrid Skudal og Gro Bruland

 

Vara:

For Sande kvinne og familielag Ole Hermann Engen og Malene Solheimsnes Døskeland
 Mari Nordeide Vedvik er vara for Marita Ness
 

 

Samarbeidsutvalet:

Linn Cecilie Dingsøyr Foreldrerepresentant
Sander Alstad  Foreldrerepresentant
Stine Lutentun Sande Kvinne og Familieforbund
Nina Marie Milde Personalet, Steia
Sissel Haarstad Personalet, Gamlevegen
Kjell Åge Birkeland Kommunen

Styrar er sekretær. Gro Bruland og Eldrid Skudal møter.

Vara:
 er vara for Linn Cecilie Dingsøyr
 er vara for Kent Roger Aarberg
For personalet er Marion B. Kleppe vara.
For Sande kvinne og familieforbund er Camilla Grepstad vara.
For kommunen er Kenneth Gjerde vara.

                                             

Foreldreutvalet: