Eigarstyre, samarbeidsutval og foreldreutval.

I år hadde vi felles foreldremøte for Steia og Gamlevegen for andre gang, tysdag 18.09.18. I Eigarstyret, har Ida Brask Steinseth takka nei til attval og ny foreldrerepresentant vart Mari Nordeide Vedvik. I Samarbeidsutvalet er Linn Cecilie Dingsøyr vald frå Steia og Sander Alstad frå Gamlevegen. I foreldreutvalet sit ein foreldrerepresentant frå kvar avdeling, men foreldra på Hunden klarte ikkje å velje ein representant på møtet og må difor gjere det i etterkant.

Eigarstyret:

Ole Hermann Engen           Leiar vald for Sande Kvinne og familielag
Henrik Ejnar Brendsdal vald for Sande Kvinne og Familielag
Solfrid Bell    Frå styret i Sande Kvinne og familielag
Mari Nordeide Vedvik Foreldrerepresentant  
Monica Brendehaug Representant for dei tilsette 
Karin Sissel Kolås Selstad Observatør og Vara-representant for dei tilsette 

 Styrar førebur sakene, har møterett og uttalerett, her møter både Eldrid Skudal og Gro Bruland

 

Vara:

Sandra Loftheim er vara for Mari Nordeide Vedvik
Vara for Sande kvinne og familielag Birthe Nistad og Malene Solheimsnes Døskeland
 

 

Samarbeidsutvalet:

Linn Cecilie Dingsøyr Foreldrerepresentant
Sander Alstad  Foreldrerepresentant
Stine Lutentun Sande Kvinne og Familieforbund
Nina Marie Milde Personalet, Steia
Sissel Haarstad Personalet, Gamlevegen
Kjell Åge Birkeland Kommunen

Styrar er sekretær. Gro Bruland og Eldrid Skudal møter.

Vara:
 er vara for Linn Cecilie Dingsøyr
 er vara for Sander Alstad
For personalet er Marion B. Kleppe vara.
For Sande kvinne og familieforbund er Camilla Grepstad vara.
For kommunen er Kenneth Gjerde vara.

                                             

Foreldreutvalet: