Nyheter

 • Ny rammeplan :)

  Barnehagane har no fått ny flott rammeplan. Den inneheld oversikt over det aller viktigaste i barnehagen. Den er ikkje så ulik den forrige utviklingsplanenplanen, men kortare og tydelegare!

  25.08.2017 14:47
 • Vi gler oss til å ynskje nye og "gamle" barn og foreldre velkomne til nytt barnehageår :-)

  Etter 2 gode planleggingsdagar er vi klare til å ynskje velkommen til nytt barnehageår. :-D Spesielt torsdagen var lærerik og nyttig. Vi var så heldige å ha Gerd Abrahamsen, førsteamanuensis emerita ved institutt for barnehagelærarutdanning ved Universistet i Stavanger hos oss. Ho lærte oss meir om samspel og tilknyting. Vi fekk meir kunnskap om kva faktorar som påverkar og kva omsyn vi må ta når vi jobbar for at barnehagen vår skal vere ein god arena for borna si psykososiale utvikling og læring.

  20.08.2017 15:39
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Planar

Sande barnehage skal vere ein god plass å vere for både små og store. Vi ynskjer oss dagar med glede, utfordringar og gode oppvevingar. For å sikre det har vi laga ulike planar. I dei kan du lese om kva vi tenker er viktig i barnehagen. Arbeidsgrunnlaget, utviklingsplanen og årsplanen er planer som tek for seg uilke sidar av barnehagedagen.

Søknad om barnehageplass

Hovudopptaktet til barnehagane i Gaular er 1. mars. Dei som har fått plass beheld plassen til dei byrjar på skulen. Ynskjer du å endre plassen kan du og gjere det i det kommunale søkesystemet på nett. Dersom det er ledig plass i barnehagen, kan barn få plass utanom hovudopptaket. Vi må då ta omsyn til personaltetleik og kommunen sine teljedatoar. Vi tek ikkje barn inn etter 1. april.