Nyheter

 • Foreldreundersøkinga 2017

  Takk for god innsats! :) Over 80% har svart på undersøkinga, det er faktisk kjempeflott! Det er veldig mange positive og kjekke tilbakemeldingar, vi er svært glade for at dei aller fleste er så godt nøgde med barnehagen vår. Vi ser at det som alle skårar høgst er trivselen til ungane. Det er vi spesielt glade for då dette er det vi ser på som det aller viktigaste. Vi er glade for at foreldra opplever og uttrykkjer det så klart. Vi ser at de foreldre opplever at barnet er trygge på dei vaksne, og at dei vaksne er engasjert i barnet og tek omsyn til dei behov barnet har.

  01.02.2018 13:24
 • Kva finn vi i enden av spora?

  På tur i skogen finn nokre gutar frå Reven eit spor dei vil følge. Sven veit at det er revespor, og ungane er spende på kva dei vil finne. Kanskje dei vil finne eit bytte som reven har spist på?

  29.01.2018 14:05
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Planar

Sande barnehage skal vere ein god plass å vere for både små og store. Vi ynskjer oss dagar med glede, utfordringar og gode oppvevingar. For å sikre det har vi laga ulike planar. I dei kan du lese om kva vi tenker er viktig i barnehagen. Arbeidsgrunnlaget, utviklingsplanen og årsplanen er planer som tek for seg uilke sidar av barnehagedagen.

Søknad om barnehageplass

Hovudopptaktet til barnehagane i Gaular er 1. mars. Dei som har fått plass beheld plassen til dei byrjar på skulen. Ynskjer du å endre plassen kan du og gjere det i det kommunale søkesystemet på nett. Dersom det er ledig plass i barnehagen, kan barn også få plass utanom hovudopptaket. Vi må då ta omsyn til personaltettleik og kommunen sine teljedatoar. Vi tek ikkje barn inn etter 1. april.