Nyheter

 • Vi lagar julepølser

  Eit av måla våre i barnehagen er å formidle prosessen frå «jord til bord», der borna får oppleve korleis vår tradisjonsmat har blitt laga frå gammalt av. I samband med andre høgtider som vi sjølv ikkje er like gode på har vi av og til invitert inn foreldre til å hjelpe oss, men noko av tradisjonsmaten til jul håpar vi på å klare å halde ved like.

  03.12.2019 10.18
 • Vi treng folk i dei viktigaste stillingane :)

  Vi har 100% fast ped. leiar og 100% fast fagarbeidar frå 01.01.20. Det vert og ledige vikariat framover våren. Sande barnehage består av to hus, eitt i Selstadvegen (for 1- og 2- åringane ) og eitt i Steia der har vi barna frå tre år og oppover. Vi er no i gang med å planlegge nytt hus for dei yngste ved sidan av bygget i Steiavegen, som sto ferdig i 2010.

  27.09.2019 11.21
 • Tur i nærområdet med litt bading

  12.07.2019 09.45
 • Anna er ny kokk hos oss :-)

  Anna Faszxzowa -Mazur har fått jobben som kokk hos oss :-) . Anna har mange års erfaring både som assistent på avdeling og dei senare åra som ansvarleg for mat i barnehage. Anna kjem opphaveleg frå Polen og tok utdanninga si der, men har budd i Norge i mange år. Anna kan nok mest polske matrettar, men ho er positiv og prøver stadig ut nye oppskrifter.

  26.06.2019 07.02
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Planar

Sande barnehage skal vere ein god plass å vere for både små og store. Vi ynskjer oss dagar med glede, utfordringar og gode oppvevingar. For å sikre det har vi laga ulike planar. I dei kan du lese om kva vi tenker er viktig i barnehagen. Arbeidsgrunnlaget, utviklingsplanen og årsplanen er planer som tek for seg uilke sidar av barnehagedagen.

Søknad om barnehageplass

Hovudopptaktet til barnehagane i Sunnfjord er 1. mars. Dei som har fått plass beheld plassen til dei byrjar på skulen. Ynskjer du å endre plassen kan du og gjere det i det kommunale søkesystemet på nett. Dersom det er ledig plass i barnehagen, kan barn også få plass utanom hovudopptaket. Vi må då ta omsyn til personaltettleik og kommunen sine teljedatoar. Vi tek ikkje barn inn etter 1. april.