Nyheter

 • Ingen avvik ved kommunalt tilsyn :)

  2. september hadde kommuen tilsyn med barnehagen. Tema for tilsynet var innhald og rammevilkår. Vi er stolte og glade over at vi ikkje fekk avvik.

  02.10.2015 10:04
 • Gratis kjernetid, og moderasjon for deg med lav inntekt.

  Stortinget har fastsatt ein maxpris for foreldrebetaling. Nytt i 2015 er at familiar med ei samla inntekt lavare enn kr 473 000, kan søkje kommunen om redusert pris. Det er og gratis kjernetid for alle 4 og 5 åringar om familien har under 405 000 i inntekt.

  30.09.2015 14:29
 • Nynorske lesefrø

  Alle barnehagane i Gaular er med på Nynorske lesefrø. Vi har fått kvar vår pakke med nynorske bøker og vi vil fokusere på å lese litt oftare enn elles. Biblioteket vil og komme med fleire bøker vi får låne. Etterkvart vil ungane og få låne bøker med seg heim.

  22.09.2015 09:11
 • Sauer på sommarjobb i Gamlevegen

  I sommar vil fire lam og to vaksne sauar ha sommarjobb med å ete opp alt graset i den store skråninga i barnehagen.

  07.07.2015 09:01
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Planar

Sande barnehage skal vere ein god plass å vere for både små og store. Vi ynskjer oss dagar med glede, utfordringar og gode oppvevingar. For å sikre det har vi laga ulike planar. I dei kan du lese om kva vi tenker er viktig i barnehagen. Arbeidsgrunnlaget, utviklingsplanen og årsplanen er planer som tek for seg uilke sidar av barnehagedagen.

Søknad om barnehageplass

Hovudopptaktet til barnehagane i Gaular er 1. mars. Dei som har fått plass beheld plassen til dei byrjar på skulen. Ynskjer du å endre plassen kan du og gjere det i det kommunale søkesystemet på nett.