Ansatte

Administrasjon

Eldrid Skudal

Stilling: Styrer
952 36 653
eldrid@sandebarnehage.com

Eg er mest i Steiavegen med ungane over tre år, men og innom dei minste regelmessig. Er glad i å få ting til å skje, men og i å finne roen i dei små stundene. Har teke: 'Styrarutdanninga frå NHH Bergen', 'IKT i barnehage', 'Pedagogisk utviklingsarbeid', 'Danning og læring' Så er eg mor til to jenter og bestemor til 5 :)

Gro Bruland

Stilling: Assisterende styrer
481 31 648
grobruland@sandebarnehage.com

Gro er assiterande styrar og har det daglege ansvaret for huset i Gamlevegen der borna frå 0 til 3 år går. Har dei siste åra teke vidareutdanningar i "Rettleiing", "Coaching og rettleiing i leiing", og no til sist "Styrarutdanning" ved NHH i Bergen. Er mest på kontoret i Gamlevegen, men syns det er kjekt å av og til kunne vere litt ute på avdelingane og helse på dei små.

Bamse

Ekorn

Ingrid - Helene Rabben

Stilling: Pedagogisk leder
958 22 447
ingrid.w.r@hotmail.com

Ingrid - Helene starta i Sande barnehage på nyåret 2020. Ho bur i Dale, er mor til 4 og har tidlegare arbeidd både i skule og barnehage før ho no har utdanna seg til barnehagepedagog ved Høgskulen i Volda. Der tok ho fordjuping i "mangfold og mestring"

Stine-Marie Rinde

Stilling: Pedagogisk leder

Har jobba i barnehagen sidan 2010. Engasjert i ungane, og likar å gå turar og vere ute. Opptatt av at alle skal bli sett og ha det bra :) Har teke vidareutdannning i: Psykososialt arbeid med barn i alderen 0-4 år Bur på SAnde og er mamma til Natalie og Liam :)

Johanne Tømmerbakke

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Johanne er utdanna barne-og ungdomsarbeider og har vore i barnehagen frå 2012. Ho er god på å drive med formingsaktivitetar, sang og musikk. Bur midt på Sande og mamma til tre jenter :)

Ådne Vinda

Stilling: Lærling

Ådne er lærling som barne- og ungdomsarbeider hos oss frå sommaren 2018. Han var første året på Katten og fylde saman med borna i 2016 kullet då dei tok til i Steia hausten 2019.No jobbar han på Ekornet.

Kenneth Jørgensen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kenneth har mange års erfaring frå anna barnehage tidlegare og tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider like før han starta å jobbe hos oss hausten 2016. Dette barnehageåret jobbar han som konstituert førskulelærar på Måren.

Marit Mydland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Marit har jobba i Sande barnehage frå 2004. Ho er flink med forming og kreative aktivitetar.

Hare

Hege Malene Ness

Stilling: Pedagogisk leder

Hege er no i foreldrepermisjon :) Kjem att på nyåret 2020. Hege tok utdanninga si i Bergen og har jobba 4,5 år som pedagog i Bergen før ho kom heim til fagre Gaular og tok til som pedagog hos oss våren 2017. Hege er glad i natur og uteliv og likar å ta med små og store ut på tur.

Karin Sissel Kolås Selstad

Stilling: Pedagogisk leder

Karin Sissel har arbeidd i barnehagen frå 1980, som assistent og fagarbeidar. Frå 2010 har ho vore tilsett som pedagogisk leiar. Ho er glad i formingsaktivtetar og uteliv.

Eva Lisa Yndestad Skilbrei

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Eva Lisa jobbar som barne- og ungdomsarbeider og er spesielt god på å etterspørje, minne på, få avtalar og ting til å skje. Ho bidreg mykje til at samarbeidet på huset glir godt.

Gunnhild Heggheim

Stilling: Assistent

Gunnhild har jobba hjå oss sidan hausten 1988. Ho er glad i å gå turar, undre seg og utforske saman med barna. Forming og teikning likar ho og.

Inger Karin Mandelid Vik

Stilling: Assistent

Har jobba i Sande barnehage i sidan hausten 2012, men har jobba i barnehage i over 20 år. Likar godt å vere ute og gå tur i skogen med ungane. Inger startar på Hare-Bamse januar 2020. :-)

Lene Blom Landøy

Stilling: Lærling
950 91 605
lene.landoy@hotmail.com

Lene er den nye lærlingen vår på Haren. Lene kjem frå vakre Værlandet og har gått sine år på vidaregåande i Florø før ho har flytta til Førde og har begynt som lærling hos oss. Lene er glad i å jobbe med barn og har også noko erfaring som danseinstruktør for barn.

Amani Albarbour

Stilling: Annet

Amani har tidlegare vore i språk- og arbeidspraksis på reven i Steia og vi er no så heldige å ha ho hos oss i Gamlevegen. Amani jobbar samstundes med å ta teori-delen til Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Hund

Anne Marte Dvergsdal

Stilling: Pedagogisk leder

Anne Marte tok til hos oss i januar 2017. Ho er oppteken av å sjå kvart enkelt barn med sine førutsetnader, og ho likar å jobbe med det "utforskande barnet". Anne Marte er også glad i å vere ute i naturen saman med borna. Har teke vidareutdannning i: Psykososialt arbeid med barn i alderen 0-4 år

Bianca Ullebø

Stilling: Pedagogisk leder

Bianca skal begynne å jobbe som pedagogisk leiar hos oss frå januar 2019. Bianca var ferdig utdanna barnehagelærar våren 2018 og har tidlegare jobba i Høyanger der ho kjem frå, og i Viksdalen barnehage. Bianca bur i Høyanger med sambuar og 2 barn, ho er veldig glad i friluftsliv og likar å finne på kjekke ting ute med borna.

Karianne Grepstad

Stilling: Pedagogisk leder
907 52 577
grepstad25@live.no

Karianne er glad i å synge saman med barna, gå turar og undre seg saman med barna. Ho har budd nokre år i Bergen og teke barnehagelærarutdanninga si der. Som fordjupningsfag tok ho kunst, kultur og kreativitet og er glad i å vere kreativ når det er tid og rom for det. Ho har også teke 30 studiepoeng spesialpedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet.

Marianne Haugen Hovland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Marianne har frå hausten 2017 auka opp igjen til 100% stilling og jobbar no på Hunden.

Ingvald Kvåle

Stilling: Assistent

Ingvald starta hos oss seinhausten 2015. Han er ein erfaren friluftsmann som er flink å ta borna med på turar og kjekke uteaktivitetar.

Jolanta Borylo

Stilling: Assistent

Jolanta kom hit frå Polen sommaren 2007 og begynte å jobbe som assistent på avdeling og reinhaldar hos oss i 2008. Ho er ei kreativ dame som er flink å sy, forme, teikne og mykje anna, og ho finn på spennande ativitetar saman med barna. Jolanta jobbar no med å ta fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider.

Katt

Maren Rognø Vevatne

Stilling: Pedagogisk leder

Maren kom til oss sommaren 2011 som nyutdanna førskulelærar med vekt på kunst. Maren er glad i dyr og er utdanna agronom i tilegg til førskulelærar. Heime har ho hestar, høner og andre dyr :) Har teke vidareutdannning i: Psykososialt arbeid med barn i alderen 0-4 år

Øystein Adler Øvrebø

Stilling: Pedagogisk leder

Øystein kom i 2006, med gitaren under armen og brakte meir liv inn i barnehaqen! Øystein hadde permisjon frå stillinga si frå november 2018 og ut barnehageåret men er no attende som pedagogisk leiar.

Heidi Sæterlid

Stilling: Barnepleier

Heidi starta i barnehagen i 2006. Ho er flink å få med seg ungane på å lage ulike ting og har eit spesielt lag med dei aller minste borna. Heidi er veldig god på å få borna til å bli glade bøker.

Sissel Haarstad

Stilling: Assistent

Sissel er ei av dei på huset som er gladast i å vere ute! Det er og viktig for de yngste ungane! Ho har vore i barnehagen frå 1988

Anna Faszczowa-Mazur

Stilling: Kokk

Anna er kokken vår som lagar det meste av den gode maten vår i barnehagen. For barnehageåret 19/20 jobbar ho også på Katten på måndagar når Sissel har fri.

Mår

Sven Igelkjøn

Stilling: Pedagogisk leder

Sven er førskulelærar, har vore i barnehagen frå 1997. Han er glad i uteliv og turar, er ansvarleg for tur og utegruppa.

Tonje Eriksen Høgelid

Stilling: Pedagogisk leder
415 57 153
tonje_e_h@hotmail.com

Tonje kom til oss som pedagogisk leiar hausten 2012 etter å ha teke utdanninga si og jobba 2 år i Bergen. Tonje er alltid blid og positiv.

Monica Brendehaug

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Monica har jobba hos oss frå 1999, ho er utd. barne-og ungd. Ho har ansvar for Hjortebrølet barnekor, og er oppteken av fysisk aktivitet for barn.

Anne Grete Frøholm

Stilling: Assistent

Anne Grete har vore med oss i Sande barnehage frå 1999. Ho er ei driftig dame. Ryddig og flink til forming, å lage mat, og mykje anna.

Inger Karin Mandelid Vik

Stilling: Assistent

Har jobba i Sande barnehage i sidan hausten 2012, men har jobba i barnehage i over 20 år. Likar godt å vere ute og gå tur i skogen med ungane. Inger startar på Hare-Bamse januar 2020. :-)

Rev

Trine Alise Ulvedal

Stilling: Pedagogisk leder
994 93 637
trine_alise@hotmail.com

Trine kom til barnehagen hausten 2014. Likar å danse med barna, og set fort på musikken både på avdeling og ute. Har teke vidareutdannning i: Psykososialt arbeid med barn i alderen 0-4 år. Mamma til Odin

Trude Osland Myren

Stilling: Pedagogisk leder

Trude tok til som pedagogisk leiar hos oss i april 2017. Trude er allsidig men er spesielt god på song og musikk og har ofte med seg gitaren under armen.

Marion Breivik Kleppe

Stilling: Barnepleier

Marion har vore i barnehagen frå 2002. Ho er glad i sang og musikk, syng og i kor på fritida, og er ansvarleg for musikk og dramagruppa. Ho leiar og Hjortebrølet barnekor.

Nina Marie Milde

Stilling: Assistent

Nina Marie byrja å jobbe i barnehagen januar 2009. Er glad i eventyr, sang og dramatisering. Brenn for leik og samspel blant born. Nina jobbar no med å ta fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider :-)

Hilde Storløkken

Stilling: Assistent

Hilde byrja hos oss i 2013. Ho likar å gå turar saman med borna, er glad i å lese bøker og er veldig mykje nede på golvet med barna. Hilde er ei kreativ og kunstnerisk dame.

Tilsette

Eldrid Skudal

Stilling: Styrer
952 36 653
eldrid@sandebarnehage.com

Eg er mest i Steiavegen med ungane over tre år, men og innom dei minste regelmessig. Er glad i å få ting til å skje, men og i å finne roen i dei små stundene. Har teke: 'Styrarutdanninga frå NHH Bergen', 'IKT i barnehage', 'Pedagogisk utviklingsarbeid', 'Danning og læring' Så er eg mor til to jenter og bestemor til 5 :)

Gro Bruland

Stilling: Assisterende styrer
481 31 648
grobruland@sandebarnehage.com

Gro er assiterande styrar og har det daglege ansvaret for huset i Gamlevegen der borna frå 0 til 3 år går. Har dei siste åra teke vidareutdanningar i "Rettleiing", "Coaching og rettleiing i leiing", og no til sist "Styrarutdanning" ved NHH i Bergen. Er mest på kontoret i Gamlevegen, men syns det er kjekt å av og til kunne vere litt ute på avdelingane og helse på dei små.

Sven Igelkjøn

Stilling: Pedagogisk leder

Sven er førskulelærar, har vore i barnehagen frå 1997. Han er glad i uteliv og turar, er ansvarleg for tur og utegruppa.

Karin Sissel Kolås Selstad

Stilling: Pedagogisk leder

Karin Sissel har arbeidd i barnehagen frå 1980, som assistent og fagarbeidar. Frå 2010 har ho vore tilsett som pedagogisk leiar. Ho er glad i formingsaktivtetar og uteliv.

Maren Rognø Vevatne

Stilling: Pedagogisk leder

Maren kom til oss sommaren 2011 som nyutdanna førskulelærar med vekt på kunst. Maren er glad i dyr og er utdanna agronom i tilegg til førskulelærar. Heime har ho hestar, høner og andre dyr :) Har teke vidareutdannning i: Psykososialt arbeid med barn i alderen 0-4 år

Anne Marte Dvergsdal

Stilling: Pedagogisk leder

Anne Marte tok til hos oss i januar 2017. Ho er oppteken av å sjå kvart enkelt barn med sine førutsetnader, og ho likar å jobbe med det "utforskande barnet". Anne Marte er også glad i å vere ute i naturen saman med borna. Har teke vidareutdannning i: Psykososialt arbeid med barn i alderen 0-4 år

Tonje Eriksen Høgelid

Stilling: Pedagogisk leder
415 57 153
tonje_e_h@hotmail.com

Tonje kom til oss som pedagogisk leiar hausten 2012 etter å ha teke utdanninga si og jobba 2 år i Bergen. Tonje er alltid blid og positiv.

Trude Osland Myren

Stilling: Pedagogisk leder

Trude tok til som pedagogisk leiar hos oss i april 2017. Trude er allsidig men er spesielt god på song og musikk og har ofte med seg gitaren under armen.

Øystein Adler Øvrebø

Stilling: Pedagogisk leder

Øystein kom i 2006, med gitaren under armen og brakte meir liv inn i barnehaqen! Øystein hadde permisjon frå stillinga si frå november 2018 og ut barnehageåret men er no attende som pedagogisk leiar.

Maria Sofie Åsnes

Stilling: Pedagogisk leder

Maria starta hjå oss hausten 2018. Ho kjem frå Fjaler og var da nyutdanna barnehagelærar, men har jobba fleire år i barnehage før og under utdanning :) Har gått ut i morspermisjon :)

Karianne Grepstad

Stilling: Pedagogisk leder
907 52 577
grepstad25@live.no

Karianne er glad i å synge saman med barna, gå turar og undre seg saman med barna. Ho har budd nokre år i Bergen og teke barnehagelærarutdanninga si der. Som fordjupningsfag tok ho kunst, kultur og kreativitet og er glad i å vere kreativ når det er tid og rom for det. Ho har også teke 30 studiepoeng spesialpedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet.

Stine-Marie Rinde

Stilling: Pedagogisk leder

Har jobba i barnehagen sidan 2010. Engasjert i ungane, og likar å gå turar og vere ute. Opptatt av at alle skal bli sett og ha det bra :) Har teke vidareutdannning i: Psykososialt arbeid med barn i alderen 0-4 år Bur på SAnde og er mamma til Natalie og Liam :)

Hege Malene Ness

Stilling: Pedagogisk leder

Hege er no i foreldrepermisjon :) Kjem att på nyåret 2020. Hege tok utdanninga si i Bergen og har jobba 4,5 år som pedagog i Bergen før ho kom heim til fagre Gaular og tok til som pedagog hos oss våren 2017. Hege er glad i natur og uteliv og likar å ta med små og store ut på tur.

Trine Alise Ulvedal

Stilling: Pedagogisk leder
994 93 637
trine_alise@hotmail.com

Trine kom til barnehagen hausten 2014. Likar å danse med barna, og set fort på musikken både på avdeling og ute. Har teke vidareutdannning i: Psykososialt arbeid med barn i alderen 0-4 år. Mamma til Odin

Veronica Fugle

Stilling: Pedagogisk leder

Er no i morspermisjon :)

Monica Brendehaug

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Monica har jobba hos oss frå 1999, ho er utd. barne-og ungd. Ho har ansvar for Hjortebrølet barnekor, og er oppteken av fysisk aktivitet for barn.

Kenneth Jørgensen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kenneth har mange års erfaring frå anna barnehage tidlegare og tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider like før han starta å jobbe hos oss hausten 2016. Dette barnehageåret jobbar han som konstituert førskulelærar på Måren.

Marianne Haugen Hovland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Marianne har frå hausten 2017 auka opp igjen til 100% stilling og jobbar no på Hunden.

Eva Lisa Yndestad Skilbrei

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Eva Lisa jobbar som barne- og ungdomsarbeider og er spesielt god på å etterspørje, minne på, få avtalar og ting til å skje. Ho bidreg mykje til at samarbeidet på huset glir godt.

Johanne Tømmerbakke

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Johanne er utdanna barne-og ungdomsarbeider og har vore i barnehagen frå 2012. Ho er god på å drive med formingsaktivitetar, sang og musikk. Bur midt på Sande og mamma til tre jenter :)

Marit Mydland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Marit har jobba i Sande barnehage frå 2004. Ho er flink med forming og kreative aktivitetar.

Marion Breivik Kleppe

Stilling: Barnepleier

Marion har vore i barnehagen frå 2002. Ho er glad i sang og musikk, syng og i kor på fritida, og er ansvarleg for musikk og dramagruppa. Ho leiar og Hjortebrølet barnekor.

Heidi Sæterlid

Stilling: Barnepleier

Heidi starta i barnehagen i 2006. Ho er flink å få med seg ungane på å lage ulike ting og har eit spesielt lag med dei aller minste borna. Heidi er veldig god på å få borna til å bli glade bøker.

Ådne Vinda

Stilling: Lærling

Ådne er lærling som barne- og ungdomsarbeider hos oss frå sommaren 2018. Han var første året på Katten og fylde saman med borna i 2016 kullet då dei tok til i Steia hausten 2019.No jobbar han på Ekornet.

Lene Blom Landøy

Stilling: Lærling
950 91 605
lene.landoy@hotmail.com

Lene er den nye lærlingen vår på Haren. Lene kjem frå vakre Værlandet og har gått sine år på vidaregåande i Florø før ho har flytta til Førde og har begynt som lærling hos oss. Lene er glad i å jobbe med barn og har også noko erfaring som danseinstruktør for barn.

Anna Faszczowa-Mazur

Stilling: Kokk

Anna er kokken vår som lagar det meste av den gode maten vår i barnehagen. For barnehageåret 19/20 jobbar ho også på Katten på måndagar når Sissel har fri.

Sissel Haarstad

Stilling: Assistent

Sissel er ei av dei på huset som er gladast i å vere ute! Det er og viktig for de yngste ungane! Ho har vore i barnehagen frå 1988

Anne Grete Frøholm

Stilling: Assistent

Anne Grete har vore med oss i Sande barnehage frå 1999. Ho er ei driftig dame. Ryddig og flink til forming, å lage mat, og mykje anna.

Ingvald Kvåle

Stilling: Assistent

Ingvald starta hos oss seinhausten 2015. Han er ein erfaren friluftsmann som er flink å ta borna med på turar og kjekke uteaktivitetar.

Nina Marie Milde

Stilling: Assistent

Nina Marie byrja å jobbe i barnehagen januar 2009. Er glad i eventyr, sang og dramatisering. Brenn for leik og samspel blant born. Nina jobbar no med å ta fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider :-)

Gunnhild Heggheim

Stilling: Assistent

Gunnhild har jobba hjå oss sidan hausten 1988. Ho er glad i å gå turar, undre seg og utforske saman med barna. Forming og teikning likar ho og.

Hilde Storløkken

Stilling: Assistent

Hilde byrja hos oss i 2013. Ho likar å gå turar saman med borna, er glad i å lese bøker og er veldig mykje nede på golvet med barna. Hilde er ei kreativ og kunstnerisk dame.

Inger Karin Mandelid Vik

Stilling: Assistent

Har jobba i Sande barnehage i sidan hausten 2012, men har jobba i barnehage i over 20 år. Likar godt å vere ute og gå tur i skogen med ungane. Inger startar på Hare-Bamse januar 2020. :-)

Jolanta Borylo

Stilling: Assistent

Jolanta kom hit frå Polen sommaren 2007 og begynte å jobbe som assistent på avdeling og reinhaldar hos oss i 2008. Ho er ei kreativ dame som er flink å sy, forme, teikne og mykje anna, og ho finn på spennande ativitetar saman med barna. Jolanta jobbar no med å ta fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider.

Amani Albarbour

Stilling: Annet

Amani har tidlegare vore i språk- og arbeidspraksis på reven i Steia og vi er no så heldige å ha ho hos oss i Gamlevegen. Amani jobbar samstundes med å ta teori-delen til Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Vikarar

Heidi Haukeland

Stilling: Vikar

Heidi er ei kjekk dame :) ho trivst på golvet i leiken, men likar og å lese for og teikne med barna.

Johanna Alværen

Stilling: Assistent

Johanna har vore assistent i Sande barnehage i 35 år, og vart pensjonist sommaren 2017. Vi er glade for å har ho som vikar hos oss innimellom.:-)

Solveig Berit Lundekvam

Stilling: Assistent

Solveig har no gått av med pensjon etter å ha jobba 34 år i Sande barnehage. Solveig er god på å drive med språkstimulerande aktivitetar med borna og ho er også ei ryddig dame som får orden både her og der. Vi er glade for å låne ho inn som vikar innimellom.

Signe Lise Vasstrand

Stilling: Assistent

Signe Lise har tidlegare jobba fast i 100% stilling hos oss men er no pensjonert. Vi er så heldige å få bruke ho ein del som vikar i Gamlevegen

Birgitte Kleppe

Stilling: Assistent

Birgitte har vore innom som vikar på ulike avdelingar på begge husa, men mest i Steiavegen

Kent Roger Aarberg

Stilling: Vikar
905 01 022
kent.aarberg@gmail.com

Ein hyggeleg kar med auge for ungane. Han kosar seg i samtale med barna, og likar å kunne undre seg saman med dei

Andre ansatte

Kontorsenteret post

Stilling: Webansvarlig