Ansatte

Administrasjon

Eldrid Skudal

Stilling: Styrer
952 36 653
eldrid@sandebarnehage.com

Eg er mest i Steiavegen med ungane over tre år, men og innom dei minste regelmessig. Er glad i å få ting til å skje, men og i å finne roen i dei små stundene. Har teke: 'Styrarutdanninga frå NHH Bergen', 'IKT i barnehage', 'Pedagogisk utviklingsarbeid', 'Danning og læring'

Gro Bruland

Stilling: Assisterende styrer
481 31 648
grobruland@sandebarnehage.com

Gro er assiterande styrar og har det daglege ansvaret for huset i Gamlevegen der borna frå 0 til 3 år går. Har dei siste åra teke vidareutdanningar i "Rettleiing", "Coaching og rettleiing i leiing", og no til sist "Styrarutdanning" ved NHH i Bergen. Er mest på kontoret i Gamlevegen, men syns det er kjekt å av og til kunne vere litt ute på avdelingane og helse på dei små.

Bamse

Bamse/Hare

Anne Marte Dvergsdal

Stilling: Pedagogisk leder
905 84 240
am_dvergsdal@outlook.com

Anne Marte ttok til hos oss på nyåret 2017. Ho er oppteken av å sjå kvart enkelt barn med sine førutsetnader, og ho likar å jobbe med det "utforskande barnet". Anne Marte er også glad i å vere ute i naturen saman med borna.

Karin Sissel Kolås Selstad

Stilling: Pedagogisk leder

Karin Sissel har arbeidd i barnehagen frå 1980, som assistent og fagarbeidar. Frå 2010 har ho vore tilsett som pedagogisk leiar. Ho er glad i formingsaktivtetar og uteliv.

Marianne Haugen Hovland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Marianne har frå hausten 2017 auka opp igjen til 100% stilling og jobbar no på Hunden.

Eva Lisa Yndestad

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Eva Lisa jobbar som barne- og ungdomsarbeider og er spesielt god på å etterspørje, minne på, få avtalar og ting til å skje. Ho bidreg mykje til at samarbeidet på huset glir godt.

Gunnhild Heggheim

Stilling: Assistent

Gunnhild har jobba hjå oss sidan hausten 1988. Ho er glad i å gå turar, undre seg og utforske saman med barna. Forming og teikning likar ho og.

Ekorn

Stine-Marie Rinde

Stilling: Pedagogisk leder

Har jobba i barnehagen sidan 2010. Likar å gå turar og vere ute. Studerar til barnehagelærar på deltid. Tilsett som pedagogisk leiar

Maria Sofie Åsnes

Stilling: Pedagogisk leder
466 72 533
masof1985@gmail.com

Maria startar hjå oss hausten 2018. Ho kjem frå Fjaler og er nyutdanna barnehagelærar, men har jobba fleire år i barnehage før og under utdanning :)

Kenneth Jørgensen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
954 33 264
kenneth_jorgensen89@hotmail.com

Kenneth har mange års erfaring frå anna barnehage tidlegare og tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider like før han starta å jobbe hos oss hausten 2016. Dette barnehageåret jobbar han som konstituert førskulelærar på Måren.

Marit Mydland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Marit har jobba i Sande barnehage frå 2004. Ho er flink med forming og kreative aktivitetar.

Nina Marie Milde

Stilling: Assistent

Nina Marie byrja å jobbe i barnehagen januar 2009. Er glad i eventyr, sang og dramatisering. Brenn for leik og samspel blant born. Nina jobbar no med å ta fagbrev som Barne- og ungdomsrbeider :-)

Inger Karin Mandelid Vik

Stilling: Assistent

Har jobba i Sande barnehage i sidan hausten 2012, men har jobba i barnehage i over 20 år. Likar godt å vere ute og gå tur i skogen med ungane.

Hare

Hund

Maren Rognø Vevatne

Stilling: Pedagogisk leder

Maren kom til oss sommaren 2011 som nyutdanna førskulelærar med vekt på kunst. Maren er glad i dyr og er utdanna agronom i tilegg til førskulelærar. Heime har ho hestar, høner og andre dyr :)

Rune Mo

Stilling: Assistent
417 58 130
runemo92@gmail.com

Rune har jobba nokre år som barnehageassistent på Dalsøyra, og tok våren 2018 teoretisk eksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Han er no tilsett i vikariat på Hunden fram til sommaren.

Sissel Haarstad

Stilling: Assistent

Sissel er ei av dei på huset som er gladast i å vere ute! Det er og viktig for de yngste ungane! Ho har vore i barnehagen frå 1988

Solveig Berit Lundekvam

Stilling: Assistent

Solveig har over 20 års erfaring og likar godt å drive med språkstimulerande aktivitetar med borna. Solveig er også ei ryddig dame som held orden på huset og oss andre :)

Katt

Trude Osland Myren

Stilling: Pedagogisk leder
975 27 334
trude.osland.myren@gmail.com

Trude tok til som pedagogisk leiar hos oss i april 2017. Trude er allsidig men er spesielt god på song og musikk og har ofte med seg gitaren under armen.

Heidi Sæterlid

Stilling: Barnepleier

Heidi starta i barnehagen i 2006. Ho er flink å få med seg ungane på å lage ulike ting og har eit spesielt lag med dei aller minste borna.

Ådne Vinda

Stilling: Lærling
480 55 101
adnevinda99@gmail.com

Ådne skal vere lærling som barne- og ungdomsarbeider hos oss frå sommaren 2018. Han startar på Katten og kjem til å fylje saman med borna i 2016 kullet når dei skal i Steia hausten 2019.

Solveig Berit Lundekvam

Stilling: Assistent

Solveig har over 20 års erfaring og likar godt å drive med språkstimulerande aktivitetar med borna. Solveig er også ei ryddig dame som held orden på huset og oss andre :)

Mår

Britt Siri L. Hauken

Stilling: Pedagogisk leder
950 50 112
britsiri@online.no

Britt Siri har jobba hjå oss sidan hausten 2000, og har teke desentralisert førskulelærarutdanning som ho var ferdig med i 2011. Privat er ho bondekone og inviterer små og store på besøk i fjøsen på Hauka.

Tonje Eriksen Høgelid

Stilling: Pedagogisk leder
415 57 153
tonje_e_h@hotmail.com

Tonje kom til oss som pedagogisk leiar hausten 2012 etter å ha teke utdanninga si og jobba 2 år i Bergen. Tonje er alltid blid og positiv.

Monica Brendehaug

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Monica har jobba hos oss frå 1999, ho er utd. barne-og ungd. Ho har ansvar for Hjortebrølet barnekor, og er oppteken av fysisk aktivitet for barn.

Ingvald Kvåle

Stilling: Assistent

Ingvald starta hos oss på seinhausten 2015. Han er ein erfaren friluftsmann som er flink å ta borna med på turar og kjekke uteaktivitetar.

Anne Grete Frøholm

Stilling: Assistent

Anne Grete har vore med oss i Sande barnehage frå 1999. Ho er ei driftig dame. Ryddig og flink til forming, å lage mat, og mykje anna.

Rev

Sven Igelkjøn

Stilling: Pedagogisk leder

Sven er førskulelærar, har vore i barnehagen frå 1997. Han er glad i uteliv og turar, er ansvarleg for tur og utegruppa.

Trine Alise Ulvedal

Stilling: Pedagogisk leder
994 93 637
trine_alise@hotmail.com

Trine har vore ute i svangerskapspermisjon fram til 6.nov og har no starta som pedagog på Hunden.

Marion Breivik Kleppe

Stilling: Barnepleier

Marion har vore i barnehagen frå 2002. Ho er glad i sang og musikk, syng og i kor på fritida, og er ansvarleg for musikk og dramagruppa. Ho leiar og Hjortebrølet barnekor.

Jolanta Borylo

Stilling: Assistent

Jolanta kjem opprinneleg frå Polen, er flink å sy og forme! Har sydd flotte handdukker, ABBAdrakter, gardiner og puter til oss! Er flink til å finne på spanande aktivitetar med ungane

Hilde Storløkken

Stilling: Assistent

Hilde byrja hos oss i 2013. Ho likar å gå turar saman med borna, er glad i å lese bøker og er veldig mykje nede på golvet med barna. Hilde er ei kreativ og kunstnerisk dame.

Tilsette

Eldrid Skudal

Stilling: Styrer
952 36 653
eldrid@sandebarnehage.com

Eg er mest i Steiavegen med ungane over tre år, men og innom dei minste regelmessig. Er glad i å få ting til å skje, men og i å finne roen i dei små stundene. Har teke: 'Styrarutdanninga frå NHH Bergen', 'IKT i barnehage', 'Pedagogisk utviklingsarbeid', 'Danning og læring'

Gro Bruland

Stilling: Assisterende styrer
481 31 648
grobruland@sandebarnehage.com

Gro er assiterande styrar og har det daglege ansvaret for huset i Gamlevegen der borna frå 0 til 3 år går. Har dei siste åra teke vidareutdanningar i "Rettleiing", "Coaching og rettleiing i leiing", og no til sist "Styrarutdanning" ved NHH i Bergen. Er mest på kontoret i Gamlevegen, men syns det er kjekt å av og til kunne vere litt ute på avdelingane og helse på dei små.

Sven Igelkjøn

Stilling: Pedagogisk leder

Sven er førskulelærar, har vore i barnehagen frå 1997. Han er glad i uteliv og turar, er ansvarleg for tur og utegruppa.

Karin Sissel Kolås Selstad

Stilling: Pedagogisk leder

Karin Sissel har arbeidd i barnehagen frå 1980, som assistent og fagarbeidar. Frå 2010 har ho vore tilsett som pedagogisk leiar. Ho er glad i formingsaktivtetar og uteliv.

Maren Rognø Vevatne

Stilling: Pedagogisk leder

Maren kom til oss sommaren 2011 som nyutdanna førskulelærar med vekt på kunst. Maren er glad i dyr og er utdanna agronom i tilegg til førskulelærar. Heime har ho hestar, høner og andre dyr :)

Anne Marte Dvergsdal

Stilling: Pedagogisk leder
905 84 240
am_dvergsdal@outlook.com

Anne Marte ttok til hos oss på nyåret 2017. Ho er oppteken av å sjå kvart enkelt barn med sine førutsetnader, og ho likar å jobbe med det "utforskande barnet". Anne Marte er også glad i å vere ute i naturen saman med borna.

Tonje Eriksen Høgelid

Stilling: Pedagogisk leder
415 57 153
tonje_e_h@hotmail.com

Tonje kom til oss som pedagogisk leiar hausten 2012 etter å ha teke utdanninga si og jobba 2 år i Bergen. Tonje er alltid blid og positiv.

Trude Osland Myren

Stilling: Pedagogisk leder
975 27 334
trude.osland.myren@gmail.com

Trude tok til som pedagogisk leiar hos oss i april 2017. Trude er allsidig men er spesielt god på song og musikk og har ofte med seg gitaren under armen.

Øystein Adler Øvrebø

Stilling: Pedagogisk leder

Øystein kom i 2006, med gitaren under armen og brakte meir liv inn i barnehaqen! Øystein har permisjon frå stillinga si frå november 2018 og ut barnehageåret.

Maria Sofie Åsnes

Stilling: Pedagogisk leder
466 72 533
masof1985@gmail.com

Maria startar hjå oss hausten 2018. Ho kjem frå Fjaler og er nyutdanna barnehagelærar, men har jobba fleire år i barnehage før og under utdanning :)

Hege Malene Ness

Stilling: Pedagogisk leder

Hege er no i foreldrepermisjon :) Kjem att våren 2019 Hege tok utdanninga si i Bergen og har jobba 4,5 år som pedagog i Bergen før ho kom heim til fagre Gaular og tok til som pedagog hos oss våren 2017. Hege er glad i natur og uteliv og likar å ta med små og store ut på tur.

Stine-Marie Rinde

Stilling: Pedagogisk leder

Har jobba i barnehagen sidan 2010. Likar å gå turar og vere ute. Studerar til barnehagelærar på deltid. Tilsett som pedagogisk leiar

Britt Siri L. Hauken

Stilling: Pedagogisk leder
950 50 112
britsiri@online.no

Britt Siri har jobba hjå oss sidan hausten 2000, og har teke desentralisert førskulelærarutdanning som ho var ferdig med i 2011. Privat er ho bondekone og inviterer små og store på besøk i fjøsen på Hauka.

Trine Alise Ulvedal

Stilling: Pedagogisk leder
994 93 637
trine_alise@hotmail.com

Trine har vore ute i svangerskapspermisjon fram til 6.nov og har no starta som pedagog på Hunden.

Veronica Fugle

Stilling: Pedagogisk leder
944 74 474

Har permisjon

Monica Brendehaug

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Monica har jobba hos oss frå 1999, ho er utd. barne-og ungd. Ho har ansvar for Hjortebrølet barnekor, og er oppteken av fysisk aktivitet for barn.

Kenneth Jørgensen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
954 33 264
kenneth_jorgensen89@hotmail.com

Kenneth har mange års erfaring frå anna barnehage tidlegare og tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider like før han starta å jobbe hos oss hausten 2016. Dette barnehageåret jobbar han som konstituert førskulelærar på Måren.

Marianne Haugen Hovland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Marianne har frå hausten 2017 auka opp igjen til 100% stilling og jobbar no på Hunden.

Eva Lisa Yndestad

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Eva Lisa jobbar som barne- og ungdomsarbeider og er spesielt god på å etterspørje, minne på, få avtalar og ting til å skje. Ho bidreg mykje til at samarbeidet på huset glir godt.

Johanne Tømmerbakke

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Johanne er utdanna barne-og ungdomsarbeider og har vore i barnehagen frå 2012. Ho er god på å drive med formingsaktivitetar, sang og musikk.

Marion Breivik Kleppe

Stilling: Barnepleier

Marion har vore i barnehagen frå 2002. Ho er glad i sang og musikk, syng og i kor på fritida, og er ansvarleg for musikk og dramagruppa. Ho leiar og Hjortebrølet barnekor.

Marit Mydland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Marit har jobba i Sande barnehage frå 2004. Ho er flink med forming og kreative aktivitetar.

Heidi Sæterlid

Stilling: Barnepleier

Heidi starta i barnehagen i 2006. Ho er flink å få med seg ungane på å lage ulike ting og har eit spesielt lag med dei aller minste borna.

Sissel Haarstad

Stilling: Assistent

Sissel er ei av dei på huset som er gladast i å vere ute! Det er og viktig for de yngste ungane! Ho har vore i barnehagen frå 1988

Anne Grete Frøholm

Stilling: Assistent

Anne Grete har vore med oss i Sande barnehage frå 1999. Ho er ei driftig dame. Ryddig og flink til forming, å lage mat, og mykje anna.

Ingvald Kvåle

Stilling: Assistent

Ingvald starta hos oss på seinhausten 2015. Han er ein erfaren friluftsmann som er flink å ta borna med på turar og kjekke uteaktivitetar.

Nina Marie Milde

Stilling: Assistent

Nina Marie byrja å jobbe i barnehagen januar 2009. Er glad i eventyr, sang og dramatisering. Brenn for leik og samspel blant born. Nina jobbar no med å ta fagbrev som Barne- og ungdomsrbeider :-)

Gunnhild Heggheim

Stilling: Assistent

Gunnhild har jobba hjå oss sidan hausten 1988. Ho er glad i å gå turar, undre seg og utforske saman med barna. Forming og teikning likar ho og.

Hilde Storløkken

Stilling: Assistent

Hilde byrja hos oss i 2013. Ho likar å gå turar saman med borna, er glad i å lese bøker og er veldig mykje nede på golvet med barna. Hilde er ei kreativ og kunstnerisk dame.

Inger Karin Mandelid Vik

Stilling: Assistent

Har jobba i Sande barnehage i sidan hausten 2012, men har jobba i barnehage i over 20 år. Likar godt å vere ute og gå tur i skogen med ungane.

Jolanta Borylo

Stilling: Assistent

Jolanta kjem opprinneleg frå Polen, er flink å sy og forme! Har sydd flotte handdukker, ABBAdrakter, gardiner og puter til oss! Er flink til å finne på spanande aktivitetar med ungane

Solveig Berit Lundekvam

Stilling: Assistent

Solveig har over 20 års erfaring og likar godt å drive med språkstimulerande aktivitetar med borna. Solveig er også ei ryddig dame som held orden på huset og oss andre :)

Ådne Vinda

Stilling: Lærling
480 55 101
adnevinda99@gmail.com

Ådne skal vere lærling som barne- og ungdomsarbeider hos oss frå sommaren 2018. Han startar på Katten og kjem til å fylje saman med borna i 2016 kullet når dei skal i Steia hausten 2019.

Sigrid Indreeide Fossen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Sigrid er ei triveleg jente frå Høyanger som begynte på Haren som lærling hausten 2015 og har no fått fagbrev. Ho har vore til inspirasjon med litt nye tankar, energi og positivitet.

Vikarar

Inger Karin Mandelid Vik

Stilling: Assistent

Har jobba i Sande barnehage i sidan hausten 2012, men har jobba i barnehage i over 20 år. Likar godt å vere ute og gå tur i skogen med ungane.

Tone Hårklau

Stilling: Assistent
412 85 722
tone.j.nes@gmail.com

Tone har tidlegare jobba mange år i Viksdalen barnehage og har budd vekke i nokre år før ho flytta til Sande våren 2018. Tone jobbar litt som vikar hos oss både på huset i Gamlevegen og huset i Steiavegen.

Sigrid Indreeide Fossen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Sigrid er ei triveleg jente frå Høyanger som begynte på Haren som lærling hausten 2015 og har no fått fagbrev. Ho har vore til inspirasjon med litt nye tankar, energi og positivitet.

Signe Lise Vasstrand

Stilling: Vikar

Signe Lise har tidlegare jobba fast hos oss men er no pensjonert. Ho er av og til innom som vikar, og handterer trygt samlingstunder som om ho framleis hadde vore her dagleg.

Johanna Alværen

Stilling: Vikar

Johanna har vore assistent i Sande barnehage i 35 år, og vart pensjonist sommaren 2017. Ho er å sjå som vikar hos oss innimellom.:-)

Solfrid Lange

Stilling: Vikar

Solfrid er utdanna sjukepleiar og flytta til Sande hausten 2016. Ho har vore vikar på avdelingane i Gamlevegen.

Birgitte Kleppe

Stilling: Assistent

Birgitte har vore vikar for Solveig ei tid. Ho har i tillegg vore innom ulike avdelingar og begge husa, men mest i Steiavegen

Andre ansatte

Ida Marie Stuhaug

Stilling: Annet
959 04 474
kvalstas@gmail.com

Ida Marie starta som kokk hjå oss 1. november. Ho har tidlegare jobba som daglig leiar på kafe, og no har ho vore på Sunnfjord Hotell. Der har ho vore i 15 år, dei siste tre år som kjøkkensjef. Ho har mykje erfaring , med ulike smakar, råvarer og kulturar, i tillegg til spesialkost og allergiar. Ho er frå Naustdal, er 36 år og har to jenter på 11 og 14 år. Ho er genuint oppteken av mat, og gler seg til å lage mat for og med barna våre

Kontorsenteret post

Stilling: Webansvarlig