Foreldrebetaling

Det er auka foreldrebetaling frå 01.01.2019 Les også om høve for redusert pris

 Foreldrebetaling - 2019

Heil plass

kr. 2.990,-

80 %

kr. 2.695,-

60 %

kr. 2.172,-

Det vert gitt 30% syskjenmoderasjon for barn nr to og 50% for barn nr. tre.

August er betalingsfri.

 

"Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen:

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. 

For barnehageåret 2019/2020 gjelder dette for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 557 200 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 2,3, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen satt til 450 000 kroner. Fra og med 1. august 2019 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år."

 Kommunen har ansvaret for desse ordningane, ta kontakt med skulekontoret:

Gaular kommune   klikk deg inn her!

 

Matbetaling;

Kokken vår lagar 3 varme måltid for veka for alle borna i barnehagen, dei to andre vekedagane kan det vere at borna får brødmat til lunsj, eller også restar av varmmat frå dagen før.

I tillegg får borna mjølk, frukost og fruktmåltid alle dagar.

100% plass kostar 500 kr i matpengar,

80% plass kostar 400 kr 

60% plass kostar 300 kr 

 

Kjøp av dagar:

Dersom det er ledig kapasitet på ein avdeling, og det elles høver slik, kan barn som høyrer til på avdelinga kjøpe ekstra dagar. Dette vil pedagogisk leiar vurdere utifrå barnetal m.m.

I krisesituasjonar kan styrar avgjere at ein kan ta inn ekstra barn.

Pris kr; 350 pr dag Formiddag eller ettermidag 200. kr