Foreldrebetaling 2020

Det er auka foreldrebetaling frå 01.01.2020 Les også om høve for redusert pris

 Foreldrebetaling - 2020

Heil plass

kr. 3 135,-

80 %

kr. 2 820,-

60 %

kr. 2 200,-

Det vert gitt 30% syskjenmoderasjon for barn nr to og 50% for barn nr. tre.

August er betalingsfri.

Her finn du meir om  Sunnfjord kommune, barnehage

 

Matbetaling;

Kokken vår lagar 3 varme måltid for veka for alle borna i barnehagen, dei to andre vekedagane kan det vere at borna får brødmat til lunsj, eller også restar av varmmat frå dagen før.

I tillegg får borna mjølk, frukost og fruktmåltid alle dagar.

100% plass kostar 500 kr i matpengar,

80% plass kostar 400 kr 

60% plass kostar 300 kr 

 

Har du lav inntekt?

"Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. <br>

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Fra 1. august 2019 settes inntektsgrensen til 548 500 kroner.

Utvider retten til også å gjelde for 2-åringer

I august 2019 er retten til gratis kjernetid utvida til også å gjelde 2-åringer."

 les meir her:

 

Kjøp av dagar:

Dersom det er ledig kapasitet på ein avdeling, og det elles høver slik, kan barn som høyrer til på avdelinga kjøpe ekstra dagar. Dette vil pedagogisk leiar vurdere utifrå barnetal m.m.

I krisesituasjonar kan styrar avgjere at ein kan ta inn ekstra barn.

Pris kr; 350 pr dag Formiddag eller ettermidag 200. kr