Foreldrebetaling 2020

Det er auka foreldrebetaling frå 01.01.2020 Les også om høve for redusert pris

 Foreldrebetaling - 2020

Heil plass

kr. 3 135,-

80 %

kr. 2 820,-

60 %

kr. 2 200,-

Det vert gitt 30% syskjenmoderasjon for barn nr to og 50% for barn nr. tre.

August er betalingsfri.

Her finn du meir om  Sunnfjord kommune, barnehage


Matbetaling;

Kokken vår lagar 3 varme måltid for veka for alle borna i barnehagen, dei to andre vekedagane kan det vere at borna får brødmat til lunsj, eller også restar av varmmat frå dagen før.

I tillegg får borna mjølk, frukost og fruktmåltid alle dagar.

100% plass kostar 500 kr i matpengar,

80% plass kostar 400 kr 

60% plass kostar 300 kr 

 

Har du låg inntekt kan du få lågare pris

Du MÅ søkje på nytt for nytt barnehageår!

 

  • Foreldrebetalinga skal utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens inntekt for en barnehageplass.
  • Fra og med 1. august 2020 vil ei samlet inntekt på under kr. 574 750,- gje rett til redusert foreldrebetaling.

Her finn du meir informasjon om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling. 

Får du søknaden om lågare pris godkjent, gjeld det frå månaden etter du har sendt søknaden. 

 SØK HER:

 

Kjøp av dagar:

Dersom det er ledig kapasitet på ein avdeling, og det elles høver slik, kan barn som høyrer til på avdelinga kjøpe ekstra dagar. Dette vil pedagogisk leiar vurdere utifrå barnetal m.m.

I krisesituasjonar kan styrar avgjere at ein kan ta inn ekstra barn.

Pris kr; 350 pr dag Formiddag eller ettermidag 200. kr