Styret

Medlemmer i Styret for barnehagen er:

Eigarstyret:

Henrik Ejnar Brendsdal   Leiar vald for Sande Kvinne og familielag
Sondre Alværen Fossen vald for Sande Kvinne og Familielag
Siv Seljesæter Frå styret i Sande Kvinne og familielag
Marita Ness Foreldrerepresentant  
Stine Marie Rinde Representant for dei tilsette 
Karianne Grepstad Observatør og Vara-representant for dei tilsette 

Styrar fhar møte- og uttalerett