Styret

Medlemmer i Styret for barnehagen er:

Eigarstyret:

 

Marianne Ostrøm Leiar Innleid, autorisert
Solbjørg Grøneng Frå Styret i Sande Kvinne og Familielag
Siv Seljesæter Frå styret i Sande Kvinne og familielag
Marita Ness Foreldrerepresentant  
Stine Marie Rinde Representant for dei tilsette 
Karianne Grepstad Representant for dei tilsette