Småbarnshuset

På småbarnshuset i Selstadvegen 11 går ungane på 1 og 2 år.

 

På småbarnshuset har vi:

Haren og Bamsen tek imot dei aller yngste ungane våre. Dei små, "nye" treng rolege omgjevnadar, tid og nære vaksne. Om hausten er dei mykje i ro på avdelingen, leikar ute, eller trillar turar i nærmiljøet. Etterkvart som dei vert tryggare og kjende utvidar dei kontakten med resten av huset.

Hunden og Katten her går ungane det året dei fyller to. No er dei litt meir utforskande og treng litt meir utfordring. Dei leikar meir "saman" spelar, pusler og går lengre "på eigne bein"