/>

Småbarnshuset

På småbarnshuset i Selstadvegen 11 går ungane på 1 og 2 år.

 

På småbarnshuset har vi:

Røyskatt, Oter og Gaupe.

Desse tre avdelingene tek imot dei yngste ungane våre. Dei små, "nye" og ungane som fyller to. Dei minste treng rolege omgjevnadar, tid og nære vaksne. Om hausten er dei mykje i ro på avdelingen, leikar ute, eller trillar turar i nærmiljøet. Etterkvart som dei vert tryggare og kjende utvidar dei kontakten med resten av huset.
To-åringane er litt meir utforskande og treng litt meir utfordring. Dei leikar meir "saman" spelar, pusler og går lengre "på eigne bein"