/>

Foreldrebetaling 2022

Det er auka foreldrebetaling frå 01.01.2022 Les også om høve for redusert pris

Barnehageplassen skal betalast forskotsvis i kvar månad.
August er betalingsfri.

Vi sender faktura på e-post. Gi beskjed kva e-post de ynskjer å få den på.
Det er ynskjeleg at flest mogeleg nyttar e-faktura. Ver obs på at du må gi oss same e-post adresse som du har registrert i banken. Namnet kontoen står på må og vere identisk med det vi får. 

Sande barnehage føl Sunnfjord kommunen sin foreldrebetaling.

Foreldrebetaling - 2022

Frå januar 2022

Heil plass

kr. 3 315,-

80 %

kr. 2 884,-

60 %

kr. 2 211,-

Frå august 2022

Heil plass Kr. 3 050
80% kr. 2 653
60% kr. 2 043

Det vert gitt 30% syskjenmoderasjon for barn nr to og 50% for barn nr. tre.

August er betalingsfri.

Her finn du meir om  Sunnfjord kommune, barnehage


Matbetaling;

Kokken vår lagar 3 varme måltid for veka for alle borna i barnehagen, dei to andre vekedagane kan det vere at borna får brødmat til lunsj, eller også restar av varmmat frå dagen før.

I tillegg får borna mjølk og fruktmåltid alle dagar.

100% plass kostar 400 kr i matpengar,

 

Bleieordning.

For å få ein enklare kvardafg for foreldre og tiilsette har vi bleieordning.
Elle foreldre vert automatisk fakturert for bleier, og må gje beskjed npr dei ikkje lengre skal vere med.
Barnehagen kjøper Libro Comfort. Ordninga skal vere sjølvfinansierande, barnehagen skal ikkje tjene pengar på den.

100% plass kostar 100 kr i bleiepengar

 

Har du låg inntekt skal du ha lågare pris!

Du MÅ søkje på nytt for nytt barnehageår! 

  • Foreldrebetalinga skal utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens inntekt for en barnehageplass.
  • Fra og med 1. august 2020 vil ei samlet inntekt på under kr. 574 750,- gje rett til redusert foreldrebetaling.

Her finn du meir informasjon om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling. 

Får du søknaden om lågare pris godkjent, gjeld det frå månaden etter du har sendt søknaden. 

 SØK HER:

 

Kjøp av dagar:

Dersom det er ledig kapasitet på ein avdeling, og det elles høver slik, kan barn som høyrer til på avdelinga kjøpe ekstra dagar. Dette vil pedagogisk leiar vurdere utifrå barnetal m.m.

I krisesituasjonar kan styrar avgjere at ein kan ta inn ekstra barn.

Pris kr; 350 pr dag Formiddag eller ettermidag 200. kr