Ansatte

Administrasjon

Marianne Ostrøm

Stilling: Daglig leder
948 83 639
marianne@sandebarnehage.no

Eldrid Skudal

Stilling: Daglig leder
952 36 653
eldrid@sandebarnehage.no

Daglig leder Eldrid Skudal er fortiden sykmeldt. Marianne Ostrøm leder barnehagen i hennes fravær.

Gro Bruland

Stilling: Fagleder
481 31 648
gro@sandebarnehage.no

Gro er barnehagens fagleder. Hun har kontor i hovedhuset i Steiaveien 120. Hun er koordinator for arbeidet med barn som trenger ekstra støtte og er kontaktpersonen mot PPT og andre samarbeidende instanser.

Andre ansatte

Maria Sofie Åsnes

Stilling: Pedagogisk leder

Maria starta hjå oss hausten 2018. Ho kjem frå Fjaler og var da nyutdanna barnehagelærar, men har jobba fleire år i barnehage før og under utdanning :) Har gått ut i morspermisjon :)

Anne Marte Dvergsdal

Stilling: Pedagogisk leder

Anne Marte tok til hos oss i januar 2017. Ho er oppteken av å sjå kvart enkelt barn med sine førutsetnader, og ho likar å jobbe med det "utforskande barnet". Anne Marte er også glad i å vere ute i naturen saman med borna. Har teke vidareutdannning i: Psykososialt arbeid med barn i alderen 0-4 år. Anne Marte er i foreldrepermisjon.

Ådne Vinda

Stilling: Vikar

Ådne er fagarbeidet og fullførte fagprøven i 2020. Han er vikar i barnehagen.

Bamse

Ekorn

Ingrid - Helene Rabben

Stilling: Avdelingsleder

Ingrid - Helene starta i Sande barnehage på nyåret 2020. Ho bur i Dale, er mor til 4 og har tidlegare arbeidd både i skule og barnehage før ho no har utdanna seg til barnehagepedagog ved Høgskulen i Volda. Der tok ho fordjuping i "mangfold og mestring"

Stine-Marie Rinde

Stilling: Pedagogisk leder
481 09 667
stinemarie@sandebarnehage.no

Har jobba i barnehagen sidan 2010. Engasjert i ungane, og likar å gå turar og vere ute. Opptatt av at alle skal bli sett og ha det bra :) Har teke vidareutdannning i: Psykososialt arbeid med barn i alderen 0-4 år Bur på SAnde og er mamma til Natalie og Liam :)

Johanne Tømmerbakke

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Johanne er utdanna barne-og ungdomsarbeider og har vore i barnehagen frå 2012. Ho er god på å drive med formingsaktivitetar, sang og musikk. Bur midt på Sande og mamma til tre jenter :)

Kenneth Jørgensen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kenneth har mange års erfaring frå anna barnehage tidlegare og tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider like før han starta å jobbe hos oss hausten 2016.

Marit Mydland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Marit har jobba i Sande barnehage frå 2004. Ho er flink med forming og kreative aktivitetar.

Anna Faszczowa-Mazur

Stilling: Kokk

Anna er kokken vår som lagar det meste av den gode maten vår i barnehagen.

Hare og Bamse

Maren Rognø Vevatne

Stilling: Avdelingsleder

Maren kom til oss sommaren 2011 som nyutdanna førskulelærar med vekt på kunst. Maren er glad i dyr og er utdanna agronom i tilegg til førskulelærar. Heime har ho hestar, høner og andre dyr :) Har teke vidareutdannning i: Psykososialt arbeid med barn i alderen 0-4 år

Tonje Eriksen Høgelid

Stilling: Pedagogisk leder
415 57 153
tonje@sandebarnehage.no

Tonje kom til oss som pedagogisk leiar hausten 2012 etter å ha teke utdanninga si og jobba 2 år i Bergen. Tonje er alltid blid og positiv.

Malin Trosvik Skagen

Stilling: Pedagogisk leder

Tilsett som vikar for pedagogisk leiar barnehageåret 2020 - 2021

Eva Lisa Yndestad Skilbrei

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Eva Lisa jobbar som barne- og ungdomsarbeider og er spesielt god på å etterspørje, minne på, få avtalar og ting til å skje. Ho bidreg mykje til at samarbeidet på huset glir godt.

Heidi Sæterlid

Stilling: Barnepleier

Heidi starta i barnehagen i 2006. Ho er flink å få med seg ungane på å lage ulike ting og har eit spesielt lag med dei aller minste borna. Heidi er veldig god på å få borna til å bli glade bøker.

Sissel Haarstad

Stilling: Assistent

Sissel er ei av dei på huset som er gladast i å vere ute! Det er og viktig for de yngste ungane! Ho har vore i barnehagen frå 1988

Cecilie Torvund

Stilling: Lærling

Cecilie skal jobbe som lærling i Sande barnehagen frå august 2020 til 2022

Hund

Hege Malene Ness

Stilling: Avdelingsleder
951 79 468
hege@sandebarnehage.no

Hege er no i foreldrepermisjon :) Kjem att på nyåret 2020. Hege tok utdanninga si i Bergen og har jobba 4,5 år som pedagog i Bergen før ho kom heim til fagre Gaular og tok til som pedagog hos oss våren 2017. Hege er glad i natur og uteliv og likar å ta med små og store ut på tur.

Lama Wanli

Stilling: Annet

Linda Solheim

Stilling: Pedagogisk leder

Tilsett som vikar for pedagogisk leiar barnehageåret 2020 - 2021

Bente Sølvberg

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
992 75 322
bente@sandebarnehage.no

Gunnhild Heggheim

Stilling: Assistent

Gunnhild har jobba hjå oss sidan hausten 1988. Ho er glad i å gå turar, undre seg og utforske saman med barna. Forming og teikning likar ho og.

Lene Blom Landøy

Stilling: Lærling
950 91 605
lene@sandebarnehage.no

Lene er i år lærling på Katten. Lene kjem frå vakre Værlandet og har gått sine år på vidaregåande i Florø før ho har flytta til Førde og har begynt som lærling hos oss. Lene er glad i å jobbe med barn og har også noko erfaring som danseinstruktør for barn.

Katt

Inger-Margrethe Sørland

Stilling: Avdelingsleder

Tilsett som vikar for pedagogisk leiar barnehageåret 2020 - 2021

Lama Wanli

Stilling: Annet

Bianca Ullebø

Stilling: Pedagogisk leder

Jessica Metzdorf

Stilling: Assistent

Ingvald Kvåle

Stilling: Assistent

Ingvald starta hos oss seinhausten 2015. Han er ein erfaren friluftsmann som er flink å ta borna med på turar og kjekke uteaktivitetar.

Kjøkken

Mår

Sven Igelkjøn

Stilling: Avdelingsleder

Sven er førskulelærar, har vore i barnehagen frå 1997. Han er glad i uteliv og turar, er ansvarleg for tur og utegruppa.

Trude Osland Myren

Stilling: Pedagogisk leder
975 27 334
trude@sandebarnehage.no

Trude tok til som pedagogisk leiar hos oss i april 2017. Trude er allsidig men er spesielt god på song og musikk og har ofte med seg gitaren under armen.

Monica Brendehaug

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Monica har jobba hos oss frå 1999, ho er utd. barne-og ungd. Ho har ansvar for Hjortebrølet barnekor, og er oppteken av fysisk aktivitet for barn.

Anne Grete Frøholm

Stilling: Assistent

Anne Grete har vore med oss i Sande barnehage frå 1999. Ho er ei driftig dame. Ryddig og flink til forming, å lage mat, og mykje anna.

Hilde Storløkken

Stilling: Assistent

Hilde byrja hos oss i 2013. Ho likar å gå turar saman med borna, er glad i å lese bøker og er veldig mykje nede på golvet med barna. Hilde er ei kreativ og kunstnerisk dame.

Rev

Øystein Adler Øvrebø

Stilling: Pedagogisk leder

Øystein kom i 2006, med gitaren under armen og brakte meir liv inn i barnehaqen! Øystein hadde permisjon frå stillinga si frå november 2018 og ut barnehageåret men er no attende som pedagogisk leiar.

Karianne Grepstad

Stilling: Pedagogisk leder
907 52 577
karianne@sandebarnehage.no

Karianne er glad i å synge saman med barna, gå turar og undre seg saman med barna. Ho har budd nokre år i Bergen og teke barnehagelærarutdanninga si der. Som fordjupningsfag tok ho kunst, kultur og kreativitet og er glad i å vere kreativ når det er tid og rom for det. Ho har også teke 30 studiepoeng spesialpedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet.

Trine Alise Ulvedal

Stilling: Avdelingsleder
994 93 637
trine@sandebarnehage.no

Trine kom til barnehagen hausten 2014. Likar å danse med barna, og set fort på musikken både på avdeling og ute. Har teke vidareutdannning i: Psykososialt arbeid med barn i alderen 0-4 år. Mamma til Odin

Jolanta Borylo

Stilling: Assistent

Jolanta kom hit frå Polen sommaren 2007 og begynte å jobbe som assistent på avdeling og reinhaldar hos oss i 2008. Ho er ei kreativ dame som er flink å sy, forme, teikne og mykje anna, og ho finn på spennande ativitetar saman med barna. Jolanta jobbar no med å ta fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider.

Marianne Haugen Hovland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Marianne har frå hausten 2017 auka opp igjen til 100% stilling og jobbar no på Hunden.

Nina Marie Milde

Stilling: Assistent

Nina Marie byrja å jobbe i barnehagen januar 2009. Er glad i eventyr, sang og dramatisering. Brenn for leik og samspel blant born. Nina jobbar no med å ta fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider :-)

Marion Breivik Kleppe

Stilling: Barnepleier

Marion har vore i barnehagen frå 2002. Ho er glad i sang og musikk, syng og i kor på fritida, og er ansvarleg for musikk og dramagruppa. Ho leiar og Hjortebrølet barnekor.