Ansatte

Administrasjon

Marianne Ostrøm

Stilling: Daglig leder
948 83 639
marianne@sandebarnehage.no

Trine Alise Einen

Stilling: Pedagogisk leder
994 93 637
trine@sandebarnehage.no

Pedagogisk leiar på Gaupa

Gro Bruland

Stilling: Fagleder
481 31 648
gro@sandebarnehage.no

Gro er barnehagens fagleder. Hun har kontor i hovedhuset i Steiaveien 120. Hun er koordinator for arbeidet med barn som trenger ekstra støtte og er kontaktpersonen mot PPT og andre samarbeidende instanser.

Ekorn

Sven Igelkjøn

Stilling: Avdelingsleder

Sven er førskulelærar, har vore i barnehagen frå 1997. Han er glad i uteliv og turar, er ansvarleg for tur og utegruppa. Sven er barnehagens nestleder.

Trude Osland Myren

Stilling: Pedagogisk leder
975 27 334
trude@sandebarnehage.no

Trude tok til som pedagogisk leiar hos oss i april 2017. Trude er allsidig men er spesielt god på song og musikk og har ofte med seg gitaren under armen.

Hilde Storløkken

Stilling: Assistent

Hilde byrja hos oss i 2013. Ho likar å gå turar saman med borna, er glad i å lese bøker og er veldig mykje nede på golvet med barna. Hilde er ei kreativ og kunstnerisk dame.

Anne Grete Frøholm

Stilling: Assistent

Anne Grete har vore med oss i Sande barnehage frå 1999. Ho er ei driftig dame. Ryddig og flink til forming, å lage mat og mykje anna.

Gaupe

Anita Kirkebø Marskar

Stilling: Avdelingsleder

Eldrid Skudal

Stilling: Støttepedagog
952 36 653
eldrid@sandebarnehage.no

Jessica Metzdorf

Stilling: Assistent

Jessica har jobba hjå oss sidan hausten 2020. Ho likar å vere kreativ med formingsaktivitetar med barna.

Kjøkken

Anna Faszczowa-Mazur

Stilling: Kokk

Anna er kokken vår som lagar det meste av den gode maten vår i barnehagen.

Mår

Ingrid-Helene Rabben

Stilling: Avdelingsleder
958 22 447
ingrid-helene@sandebarnehage.no

Joakim Oldeide

Stilling: Pedagogisk leder
920 63 008
joakim@sandebarnehage.no

Sindre Eide

Stilling: Assistent

Sindre er vikar barnehageåret 2022-2023

Johanne Tømmerbakke

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Johanne er utdanna barne-og ungdomsarbeider og har vore i barnehagen frå 2012. Ho er god på å drive med formingsaktivitetar, sang og musikk. Bur midt på Sande og mamma til tre jenter :)

Oter

Stine-Marie Rinde

Stilling: Avdelingsleder
481 09 667
stinemarie@sandebarnehage.no

Har jobba i barnehagen sidan 2010. Engasjert i ungane, og likar å gå turar og vere ute. Opptatt av at alle skal bli sett og ha det bra :) Har teke vidareutdannning i: Psykososialt arbeid med barn i alderen 0-4 år Bur på Sande og er mamma til Natalie og Liam :)

Bente Sølvberg

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
992 75 322
bente@sandebarnehage.no

Bente byrja arbeide hjå oss vinteren 2017 :) Er no konstituert som pedagogisk leiar på Oter

Marita Råheim

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Gunnhild Heggheim

Stilling: Assistent

Gunnhild har jobba hjå oss sidan hausten 1988. Ho er glad i å gå turar, undre seg og utforske saman med barna. Forming og teikning likar ho og.

Rev

Øystein Adler Øvrebø

Stilling: Avdelingsleder

Øystein kom i 2006, med gitaren under armen og brakte meir liv inn i barnehaqen!

Nina Marie Milde

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Nina Marie byrja å jobbe i barnehagen januar 2009. Er glad i eventyr, sang og dramatisering. Brenn for leik og samspel blant born. Nina er no konstituert som pedagogisk leiar på Reven

Monica Brendehaug

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Monica har jobba hos oss frå 1999, ho er utd. barne-og ungd. Ho har ansvar for Hjortebrølet barnekor, og er oppteken av fysisk aktivitet for barn.

Jolanta Borylo

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jolanta kom hit frå Polen sommaren 2007 og begynte å jobbe som assistent på avdeling og reinhaldar hos oss i 2008. Ho er ei kreativ dame som er flink å sy, forme, teikne og mykje anna, og ho finn på spennande ativitetar saman med barna. Jolanta har no tatt fagbrev som Barne- og ungdomsarbeider.

Marianne Haugen Hovland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Røyskatt Brun

Hege Malene Ness

Stilling: Avdelingsleder
951 79 468
hege@sandebarnehage.no

Hege er no i foreldrepermisjon :) Kjem att på jan 2023 Hege tok utdanninga si i Bergen og har jobba 4,5 år som pedagog i Bergen før ho kom heim til fagre Gaular og tok til som pedagog hos oss våren 2017. Hege er glad i natur og uteliv og likar å ta med små og store ut på tur.

Jostein Bjørsvik

Stilling: Assistent

Marion Breivik Kleppe

Stilling: Barnepleier

Marion har vore i barnehagen frå 2002. Ho er glad i sang og musikk, syng og i kor på fritida, og er ansvarleg for musikk og dramagruppa.

Røyskatt Hvit

Anna Faszczowa-Mazur

Stilling: Kokk

Anna er kokken vår som lagar det meste av den gode maten vår i barnehagen.

Maren Rognø Vevatne

Stilling: Avdelingsleder

Maren kom til oss sommaren 2011 som nyutdanna førskulelærar med vekt på kunst. Maren er glad i dyr og er utdanna agronom i tilegg til førskulelærar. Heime har ho hestar, høner og andre dyr :) Har teke vidareutdannning i: Psykososialt arbeid med barn i alderen 0-4 år

Tonje Eriksen Høgelid

Stilling: Pedagogisk leder
415 57 153
tonje@sandebarnehage.no

Tonje kom til oss som pedagogisk leiar hausten 2012 etter å ha teke utdanninga si og jobba 2 år i Bergen. Tonje er alltid blid og positiv.

Heidi Sæterlid

Stilling: Barnepleier

Heidi starta i barnehagen i 2006. Ho er flink å få med seg ungane på å lage ulike ting og har eit spesielt lag med dei aller minste borna. Heidi er veldig god på å få borna til å bli glade bøker.

Sissel Haarstad

Stilling: Assistent

Sissel er glad i å vere ute! Det er og viktig for de yngste ungane! Ho har vore i barnehagen frå 1988