Nyhetsarkiv

 • SFO for skoleår 2023-2024

  Fristen for påmelding på SFO er 1. april.
  Det tilbys gratis SFO 12 timar i uken. Alle skal søke også de som kun benytter seg av 12 timers tilbudet.

 • Sande barnehage søker ny daglig leder!

 • Redusert oppholdsbetaling

  Familiar som samla tente mindre enn 598 825 kroner i fjor har rett på å betale mindre for barnehageplass, og ikkje meir enn seks prosent av samla årsinntekt for barnehagetilbodet.

  Det er nå mulig å søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i Visma Flyt barnehage
  Frist for å søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid for neste barnehageår (2023-2024) er 1. august

 • Vedtekter for Sande barnehage

  Vedtekter for Sande barnehage ble oppdatert på årsmøte den 21.3.2023

  Videre er det også endringer i opptak for nye barn. Alle barn som ønsker plass i løpet av barnehageåret 2023-2024 også de som ønsker plass på våren 2024, skal søke om dette på hovedopptaket med oppstart senest 1. desember. Vi tar ikke imot nye barn mellom januar og juli. Hvis Barnehagen har noen få plasser ledig etter hovedopptaket som ble gjennomført nå i mars. .