Vi er ein fiskesprellbarnehage

VI VIL: Gje barna eit positivt forhold til fisk! Skape gode vanar! Ha fiskemat på bordet kvar dag! Lære oss spanande, gode og enkle oppskrifter!

Om Fiskesprell

Sande barnehage i avisa, om fiskesprell på fiskerimesse i Trondheim.  fiskesprell, avis

Les meir på Fiskesprell si side: FISKESPRELL

"Nordmenn spiser for lite fisk og annen sjømat. At det er barn, ungdom og unge voksne som spiser minst er særlig alvorlig. Fra et helsemessig synspunkt er det gunstig om forbruket av sjømat øker, spesielt blant de gruppene nevnt ovenfor. Fiskesprell er en tiltakspakke som møter denne utfordringen.

Målet med alle aktivitetene i Fiskesprell er å inspirere, motivere og stimulere til økt sjømatkonsum i barnehager og skoler. Virkemidlene er både å øke kunnskapene om sjømatens ernæringsmessige fordeler og utbre de unges erfaringer om hvor godt det smaker. Gjennom Fiskesprell får ansatte i barnehager og skoler tips og råd om hvordan sjømat lages og presenteres med ungdommelig vri, og appellerende materiell skal friste barna og ungdommen til både å kokkelere selv og våge å smake på resultatet."

Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Eksportutvalget for fisk, og er en direkte oppfølging av regjeringens "Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011". Prosjektet er utformet i samarbeid med Helsedirektoratet og Nasjonalt institutt for ernærings og sjømat forskning (NIFES). Prosjektet mottar også økonomisk støtte fra fiskesalgslagene