Bærekraftig utvikling

Barna skal bli glad i naturen, forstå samspelet i naturen og mellom mennesket og naturen. Vi håpar på å få grønt flagg som bevis og etterkvart bli eit miljøfyrtårn

I det daglege

Har avdelinga ansvar for å snakke med ungane om bærekraftig utvikling. Dei skal og ha fokus på dette gjennom konkrete tiltak i kvardagen

Eit trykk med såpe held ved handbvask

Eit papir er nok ved handtørk

Sorter bos rett, papir, kompost, metallboksar osv

Hiv komposten i kompostbingen dagleg!

Bruk vatten med fornuft, men ha det og gøy!

Avgrens bruk av tørkeskapet

Skru av lyset (husk og datamaskina)

Brette melkearkartongar, husk skrive namn på. Kanskje vinn vi!

Tenk emballasje ved innkjøp!

Tenk gjenbruk av emballasje m.m.

 

Kvar månad;

Besøke faste plassar i skogen, føl med på skiftingar i naturen.

Alfagruppa les av straumen annankvar veke? føl med skiftingar.

Elles;

Bravogruppa vitjar gjenbruksstasjonen to gonger i året.

Gamlevegen vitjar gjenbruksstasjonen med jamne mellomrom.

Formingsgruppa lagar papir av brukt papir,

 

Dei hovudansvarlege er;

Sven og Øystein for Steiavegen

Ingvald og Sissel for Gamlevegen.